MIND FLOW PROCESS

KLUCZOWE ELEMENTY PROCESU

mindflowprocess-logo-200-80


WIEDZA

 • Budowa zespołu
  Inspiracja, doświadczenie, wiedza, interdyscyplinarność.
  MODERATOR: zdolności interpersonalne, umiejętność szybkiego uczenia się, analiza informacji i danych, kreatywność, intersubiektywizm
 • Zebranie danych
  Baza wiedzy: badania ilościowe, jakościowe oraz antropologiczne. Analiza semantyczna. Dane rynkowe. Wiedza organizacji. Wiedza poszczególnych członków zespołu. DTR.
 • Zdefiniowanie faktycznego problemu
  Co mówi Konsument? Co mówi organizacja? Co mówi rynek? Co mówi zespół?

WYOBRAŹNIA

 • Sprowokować „chaos”
  „Wyzerowanie licznika.” Obalenie wszelkich praw. Zanegowanie znanej rzeczywistości. Stworzenie przestrzeni do…
 • Wyłowienie IDEI
  …wykorzystania potencjału zespołu. Praca nad tworzeniem idei w formie warsztatów brain storm’owych.

LOGIKA

 • Prototyp / testy
  Zależnie od zadania: budowanie prototypu lub stworzenie modelu działania. Testowanie wypracowanych rozwiązań.
 • Finalny raport / dokumentacja / wdrożenie
  Przeniesienie efektów pracy na pole wykonawcze.

Konsekwentne wykonanie planu nakreślonego powyżej gwarantuje wypracowanie INNOWACYJNYCH rozwiązań odpowiadających realnym problemom z jakimi boryka się produkt, marka czy organizacja.

Proces taki trwa zazwyczaj od trzech do sześciu miesięcy.

Zaletami tak zaprojektowanego procesu są:

 • wykorzystanie w pełni wiedzy organizacji i jej pracowników,
 • obiektywna ocena problemów, danych oraz warunków brzegowych przy kreowaniu rozwiązań,
 • zaangażowanie zasobów organizacji w stopniu, który gwarantuje niezakłócone działanie organizacji (w trakcie procesu członkowie zespołu spotykają się na 4-8 godzinne warsztaty od 6 do 12 razy),
 • dzięki pracy zespołowej dane, wnioski i idea zawarte w raporcie końcowym są w pełni zrozumiałe dla organizacji – nie ma ryzyka błędnej interpretacji idei strategicznych czy taktycznych

>>> prezentacja MIND FLOW PROCESS w formacie pdf